Poškodba pri delu je pogost razlog za bolniško odsotnost

Nesreče so zelo nepredvidljive in se nam lahko zgodijo kjerkoli in kadarkoli, pa tudi če smo zelo previdni. Posledice takšnih nesreč so običajno različne telesne poškodbe, med katerimi je tudi poškodba pri delu, zaradi katere smo lahko le delno telesno aktivni, kar pomeni, da smo lahko tudi dalj časa bolniško odsotni.

Najslabša stran pri vsem tem je, da nismo sposobni za delo, zaradi česar imamo velik izpad prihodka. Velik del prihodkov pa je potrebno nameniti tudi za našo rehabilitacijo, saj so danes čakalne vrste pri specialistih velikokrat zelo dolge. Mnogi pa ne vedo, da če se delavcu zgodi telesna poškodba pri delu, je le ta pod določenimi pogoji upravičen do denarne odškodnine.

Kako se običajno poškodujemo pri delu?

Poškodba pri delu se lahko zgodi zaradi neposrednega mehanskega, fizikalnega ali kemičnega učinka, in je posledica opravljanja dela ali dejavnosti. Na pojav poškodbe pri delu vplivajo tako človeški dejavniki kot tudi delovno okolje. Predvsem slednje je lahko zelo občutljivo področje, saj marsikateri delodajalec varčuje na račun optimalnih delovnih pogojev.

Med neugodno delovno okolje tako najpogosteje uvrščamo neugodne razmere za delo, delo z nepopolnimi orodji, zasičenost delovnega mesta z odpadki ali surovinami, slaba osvetljenost, hrup, vibracije, spolzka tla in še mnogo drugega.

Izplačilo odškodnine je odgovornost delodajalca

Do odškodnine za poškodbo pri delu smo upravičeni takrat, ko so izpolnjeni določeni pogoji. Delavec mora biti subjektivno ali objektivno odgovoren, pri delu ne sme ravnati neprevidno ali malomarno, prav tako pa ne sme delavec delati brez zaščitnih sredstev.

Poškodba pri delu je odgovornost delodajalca, ker pa ima le ta običajno zavarovano civilno odgovornost, se odškodnina za poškodbo delavcu izplača s strani zavarovalnice. Preberite si več tukaj https://visokaodskodninaplaninsec.si/nezgoda-na-delovnem-mestu.

Če delodajalec nima sklenjenega tovrstnega zavarovanja, potem se izplačilo za poškodbo zahteva neposredno od delodajalca, pri čemer nadomesti premoženjsko in nepremoženjsko škodo, nastalo kot posledica nezgode pri delu.

V isti kategoriji: