Z vitkim podjetništvom do uspeha

Dandanes gotovo ne obstaja noben podjetnik, pa naj bo šele začetnik ali pa že prekaljen mojster, ki še ne bi slišal za vitko podjetništvo. To metodo sta pred leti razvila Steve Blank in Eric Ries kot odgovor na neizpodbitno dejstvo, da več kot 75 % podjetij – kljub dobro pripravljenemu poslovnemu načrtu in sledenju priporočenemu start-up podjetniškemu procesu – neslavno propade.

Pri procesu gradnje podjetja na podlagi poslovnega načrta je največji problem v tem, da podjetnik povratne informacije prejme šele na koncu procesa, potem ko je že investiral dobršen del svojega časa in financ. Start-up podjetja propadejo predvsem zato, ker nihče ne želi kupovati njihovih izdelkov. Bistvo vitkega in agilnega podjetništva pa se skriva v tem, da je tržno tveganje preneseno na sam začetek procesa zagona podjetja. Tako lahko podjetnik vse potrebne informacije pridobi že na začetku, še preden na trg pošlje svoj drag in bleščeč produkt, skupaj z vsem vloženim trudom in časom, da o stroških niti ne govorimo. S tem se močno zmanjša podjetniško tveganje, pa tudi manj verjetno je, da bo podjetje propadlo.

Pri vitkem in agilnem podjetništvu gre namesto planiranja bolj za eksperimentiranje, namesto intuicije pa glavno vlogo prevzamejo takojšnje povratne informacije, ki jih podjetnik dobi od potencialnih strank. Ključen je tudi postopen ciklični razvoj produkta, seveda v sodelovanju s trgom. Zato ni nič čudnega, da je metodologija vitkih podjetij, skupaj z značilnimi izrazi, kot so pivot, najosnovnejši sprejemljivi produkt, konstantna izboljšava in šprint, vedno bolj v uporabi tako pri start-up podjetjih kot tudi v kurikulumu najboljših poslovnih šol po svetu.

Kaj je vitka organizacija? Njen namen je, da znova in znova sledi popolnosti. Te pa ni mogoče pridobiti pri spreminjajoči se proizvodnji. Vsi zaposleni v vitki organizaciji morajo zato težiti k optimizaciji opreme, izboljševanju procesov, zmanjševanju odpada in izboljševanju kakovosti nasploh. Vse se mora narediti na lažji in hitrejši način, zato je nujno potrebno odlično sodelovanje med zaposlenimi in timsko delo.

Tako se tradicionalni avtoritativni sistem vodenja nadomesti s sodobnim načinom vodenja, ki temelji na veliki zavzetosti, učinkovitosti in racionalizaciji dela. Vitka proizvodnja je nenehno nadgrajevanje dela. Teorija in praksa vitkih in agilnih podjetij zajema vedno nove in nove pristope ter se konstantno širi.

Osrednji koncept so prilagojeno planiranje, zgodnja izročitev in testiranje funkcionalnosti produkta, stalna izboljšava, sprotno prilagajanje spremembam, vizualizacija delovnih procesov, šprint, jutranji sestanki in še bi lahko naštevali. Najpomembnejši del vitkega podjetništva pa je zagotovo v tem, da se uporabi znanstvena metoda presoje, ali se neka poslovna odločitev splača ali ne.

Želite odpreti podjetje na Hrvaškem? Odprite podjetje na Hrvaškem s pomočjo strokovnjakov, ki delujejo na tem področju, precej enostavno. S klikom na povezavo si preberite več informacij na to temo.

V isti kategoriji: