Kadrovsko svetovanje

Kaj je kadrovsko svetovanje?

Mnoga podjetja nimajo svojega kadrovskega oddelka in se raje odločajo za zunanje kadrovsko svetovanje, ker v tem vidijo bolj kakovostno opravljeno storitev s strani  in finančni prihranek.

Ne glede na to, ali potrebujete široko zasnovano strategijo za upravljanje organizacije ali samo upravljanje enostavnih kadrovskih nalog, vam lahko kadrovsko svetovanje pomaga optimizirati vaša prizadevanja. Kadrovsko svetovanje je storitev, ki podjetjem ponuja priložnost, da ocenijo, načrtujejo in uresničujejo svoje potrebe, pri čemer so aktivno vključeni v celotni proces.

Kadrovsko svetovanje in človeški viri

Preden najamete storitev upravljanja delovne sile, je dobro razumeti vse dejavnike, ki vplivajo na privabljanje in zadrževanje delovne sile. Poleg zaposlovanja, vodenja in odpuščanja delavcev boste morali ostati v skladu z državnimi predpisi, ustvariti programe ugodnosti in nadomestil, upravljati plačilne in davčne obveznosti ter vzdrževati moralo, da se izognete izčrpavanju delovne sile. Kadrovsko svetovanje se ukvarja tako z dolgoročnimi strategijami s specifičnimi cilji kot posameznimi taktikami za dosego teh ciljev.

Načrtovanje kadrovanja

Izhodišče za delo kadrovskega svetovanja bi morala biti analiza potreb upravljanja delovne sile določenega podjetja. To vključuje pregled organizacijske sheme, razvoj optimalnih kratkoročnih in dolgoročnih organizacijskih načrtov, pregled skladnosti z zakonodajo, razpravo o proračunu, načrtov za povečanje produktivnosti delavcev ter pregled politik in postopkov podjetja. To zahteva razvoj opisov delovnih mest za vsakega zaposlenega in letni postopek pregleda. Pregled praks zaposlovanja, usposabljanja, nadomestil in upravljanja vaših konkurentov vam lahko pomaga bolje pritegniti in zadržati ključne talente.

Načrtovanje organizacije podjetja
Načrtovanje organizacije podjetja

Razvoj politike

Kadrovsko svetovanje vam pomaga ustvariti vodnik po politikah in postopkih, ki zagotavlja osnovne informacije o uradnih urah, postopkih ob plačilu, vedenju, letnih pregledih, varnosti na delovnem mestu in pritožbah. 

Osnovne storitve

Poleg obsežnega načrtovanja vam lahko kadrovsko svetovanje pomaga obravnavati posebna področja upravljanja delovne sile. Nekateri kadrovski strokovnjaki so specializirani za upravljanje ugodnosti, programe dobrega počutja, varnost in zaščito na delovnem mestu, odškodnine, skladnost z zakonodajo, plačilne liste, usposabljanje, moralo, iskanje vodilnih delavcev in oblikovanje pisarniških prostorov. Ko se srečate s kadrovskim svetovanjem, lahko ustvarite modularni načrt človeških virov, ki vam omogoča, da individualno obravnavate različna področja glede na vaš proračun. 

Nekatera ključna področja, za katera skrbi kadrovsko svetovanje, so: 

Zavzetost zaposlenih: Z anketami in intervjuji lahko merite stopnjo zavzetosti zaposlenih, opredelite in izboljšajte uspešnost pri zavzetosti in zadrževanju zaposlenih. Čeprav je to področje kadrovskega svetovanja široko in zajema strategijo skupnega nagrajevanja, upravljanja uspešnosti zaposlenih, preoblikovanja vodstva in načrtovanja organizacijske strukture, ima večina podjetij zelo specializirane neodvisne prakse.

Aktuarsko delo in upokojitev: Zagotavljanje aktuarskih in administrativnih storitev za upravljanje stroškov in učinkovitosti pokojninskih programov, vključno z določenimi zaslužki in programi z določenimi prispevki.

Združitve in prevzemi: Izvedba pregledov človeškega kapitala, koordiniranje in upravljanje medfunkcijske dejavnosti med izvajanjem, vključno s tehnologijo sistema za obračun plač in upravljanja s človeškimi viri. Med integracijo po združitvi lahko uskladite organizacijske kulture in delovne sloge.

Mobilnost talentov: Kadrovsko svetovanje zagotavlja pomoč pri tranziciji domačih in tujih zaposlenih, tudi pomoč ob selitvi, v kolikor je to potrebno.

Druge storitve lahko vključujejo tudi pravno svetovanje, globalne pobude, investicijsko svetovanje in implementacijo kadrovskih tehnologij za olajšanje upravljanja s človeškim kapitalom.

Kaj je in kaj pomeni kadrovsko svetovanje?

Posluževanje kadrovskega svetovanja

Nekatera podjetja uporabljajo kadrovsko svetovanje, da zagotovijo vse svoje potrebe upravljanja delovne sile. Druga zaposlijo administrativno osebo, ki bo sčasoma postala vodja kadrovskega oddelka ali pa najamejo usposobljenega kadrovskega strokovnjaka. Nekatera podjetja uvrščajo kadrovske funkcije v opis delovnega mesta vodje računovodstva ali financ, pri čemer ta oseba uporabi zunanjo kadrovsko službo za pomoč pri obračunavanju plač, ugodnostih, pravnih oblikah in drugih vprašanjih, ki so povezana z vključitvijo delavcev. Prakse podjetij so torej zelo različne.

Zaposleni v kadrovski agenciji
Zaposleni v kadrovski agenciji

Kadrovska agencija ali kadrovsko svetovanje

Splošno sprejeti strošek najema novega zaposlenega naj bi znašal približno 30 % letnega dohodka tega zaposlenega. Zato je ključnega pomena, da razumete, kaj vaše podjetje potrebuje, ko začnete zaposlovati.

Upoštevajte na primer pomen pravočasnosti pri zapolnjevanju nenadnega odprtja delovnega mesta v vašem podjetju. Najti morate nekoga, ki bo to mesto zapolnil, vendar ne smete žrtvovati kakovostnih kandidatov za hitrejši postopek zaposlovanja.

V tem primeru svetujemo, da sodelujte z zunanjo kadrovsko službo oz. za pomoč najamete kadrovsko svetovanje, ki vam bo pomagalo pri iskanju vrhunskih kandidatov. 

Na splošno je partnerstvo s kadrovskim podjetjem zelo koristno iz več razlogov, na primer zaradi širše iskalne mreže prek zaposlovalca.

Kakšna je razlika med kadrovsko agencijo in kadrovskim svetovanjem? 

Kadrovska agencija je vrsta podjetja, na katero se lahko obrnete, ko potrebujete pomoč pri zaposlovanju. Ta vrsta zaposlovalca ima zaposlene, ki lahko v posameznih segmentih pomagajo podjetju.

Kadrovske agencije zagotavljajo delavce za različna časovna obdobja – kratkoročna, šestmesečna ali dolgoročna delovna mesta do enega leta. Poleg tega pa nudi tudi širok spekter drugih storitev, npr. pravno svetovanje, priprava pravnih aktov, obračun plač ipd. Sodelovanje s kadrovsko agencijo navadno traja dlje časa.

O drugi stani pa kadrovsko svetovanje podjetju prinese edinstven pogled in ga usmerja pri določenih vprašanjih. Struktura tega partnerstva običajno traja krajši čas.

Obstaja veliko razlogov, zakaj lahko podjetje poišče pomoč kadrovskega svetovanja. Najpogostejši razlog pa je ta, da v podjetju za določeno vlogo nimajo zaposlenega. Npr. podjetje nima kadrovske službe. V tem primeru lahko najame storitev kadrovskega svetovanja, da reši takojšnje težave. 

Razumevanje razlike med kadrovsko agencijo in kadrovskim svetovanjem 

Poznavanje razlike med tem, kaj lahko kadrovska agencija ali svetovalno podjetje naredi za vaše podjetje, je bistveno. Navsezadnje želite sprejeti najboljšo možno izbiro za uspeh vašega podjetja.

Ko se v podjetju pojavi situacija, ki zahteva znanje iz kadrovanja, samo podjetje pa teh kompetenc nima, razmislite o prednostih najema kadrovske agencije ali samo storitve kadrovskega svetovanja. 

Vprašajte se, kako želite videti rezultat te odločitve. Ali želite, da zunanji izvajalec v celoti prevzame določeno storitev ali potrebujete le svetovanje glede določene stvari? 

Kadrovska agencija nudi širok spekter storitev, ki jih opravi v imenu podjetja, medtem ko kadrovsko svetovanje pomaga pri usmerjanju podjetja glede kadrovskih zadev – priprava kadrovskih dokumentov, kadrovanje in posredovanje dela, zaposlovanje ipd. Če želite razviti učinkovitejše strategije zaposlovanja, je najem storitve kadrovskega svetovanja morda boljša izbira za vas. 

Ker so potrebe vsakega podjetja edinstvene, bi morala biti tudi rešitev, ki jo izberete za izpolnjevanje teh potreb. Če razumete, kaj vam lahko ponudi kadrovska agencija v primerjavi s svetovalno podjetje, lahko zagotovite, da vaše podjetje neposredno izpolnjuje svoje potrebe.

V isti kategoriji: