Odpadne vode – kam z njimi?

Odpadne vode so tiste, ki vsebujejo veliko količino snovi, ki jih sicer ne najdemo v naravni vodi. Odpadnih snovi je vedno več, zaradi načina življenja, ki vključuje uporabo raznih čistilnih sredstev in drugih sredstev škodljivih za okolje. Odpadne vode pa vsebujejo tudi druge snovi, kot so pesek, odpadno olje in nečistoče, ki pridejo v vodovodno omrežje. Vodo polno nečistoč je potrebno očistiti, kar zapovedujejo tudi zakoni na področju varovanja okolja ter razne uredbe in standardi.odpadne-vode

Čistilne naprave

Novejše gradnje morajo po zakonski določbi imeti odtoke speljane v čistilno napravo. Čistilna naprava je po testiranjih in izkušnjah, najučinkovitejši ukrep za preprečevanje onesnaženja. Cilj je odstraniti organske snovi, anorganske spojine in dehidrirati ostanke fekalij v vodi. Čistilne naprave grobo čistijo mehanske delce, odstranjujejo organsko razgradljive snovi, odstranjujejo dušikove in druge spojine ter del snovi pretvorijo v novo celično maso. Pretvorba snovi poteka na različne načine, v odvisnosti od tega, kakšen tip naprave uporabljamo.

Tipi čistilnih naprav

Poznamo več tipov čistilnih naprav. Tukaj si bomo pogledali tiste, ki se lahko uporabljajo za čiščenje odpadnih voda iz malih gospodinjstev. Pretočne čistilne naprave so najpogosteje uporabljen tip čistilnih naprav. Poleg učinkovitega čiščenja so z njimi možni veliki prihranki, saj zelo varčujejo s porabo električne energije. Biofilter čistilne naprave delujejo na princip vpihovanja zraka s pomočjo puhala, za kar porabljajo električno energijo, obstajajo pa tudi biofilter čistilne naprave, ki za svoje delovanje ne potrebujejo električne energije. Delujejo na podlagi prezračevanja biomase in so uporabne v primeru povečanja članov gospodinjstva, saj lahko v tem primeru enostavno dodamo nov čistilni modul. Poznamo tudi druge tipe čistilnih naprav, od katerih naj omenimo SBR in MBR čistilne naprave.

Občinske subvencije

Za izgradnjo čistilne naprave lahko pridobite občinsko subvencijo. Le to je mogoče pridobiti po prijavi na razpis, kjer so vsako leto določeni razpisni pogoji za pridobitev sredstev. Med občinami se razpisni pogoji razlikujejo, nekaj le teh pa je skupnih vsem. Preden opravite nakup naprave, se tako pozanimajte tudi o tej možnosti.

Oglejte si še kako delujejo vodni filtri.

V isti kategoriji: