topografski zemljevidi

Elementi topografskega zemljevida

Preden odgovorimo na vprašanje, kaj so pravzaprav topografski zemljevidi oziroma mape, pojasnimo pojem topografija. To je veda, ki se ukvarja s predstavitvijo zemeljskega površja, in sicer na podlagi topografskega snemanja. Površje pa najbolj pogosto predstavimo kar v obliki kart ter skic.

Topografske mape oziroma zemljevidi so torej pomanjšane, grafično ponazorjene risbe dela površja zemlje. Zemljišče je prikazano po vnaprej dogovorjenih pravilih, in sicer s posebnimi znaki.

Za orientiranje na terenu

Topografski zemljevid je najpogosteje označen kot najbolj primeren zemljevid za orientiranje na terenu. Nekateri zemljevidi so manj, drugi bolj natančni. Slednji so dobrodošli za pohodniške orientacije, še posebej za gibanja po brezpotju. Tam je namreč potreben precej bolj natančne prikaz terena.

Topografski zemljevid za orientiranje na terenu.
Topografski zemljevid je najbolj primeren zemljevid za orientiranje na terenu.

Čeprav poznamo več vrst kart za omenjene potrebe, pa se torej daleč najpogosteje uporabljajo kar topografske mape.

Primerno shranjen topografski zemljevid

Ker karte oziroma zemljevidi na sploh sodijo ne samo v nahrbtnike, temveč tudi v roke, jih je treba primerno zaščititi pred mokroto oziroma vlago. Takšne pripomočke torej uporabljamo, kadar nismo povsem prepričani o naši nameravani poti ali o položaju. Pred sprejemanjem odločitve moramo zato nujno preveriti oziroma pogledati na karto.

Kako beremo topograski zemljevid – izohipse, merilo in legenda

Topografski zemljevidi si lahko v različnih merilih. Merilo pomeni razdaljo med pomanjšanimi razdaljami na karti in med dejanskimi razdaljami v naravi. Od merila je v veliki meri odvisno, kako velik del in kako natančno je sploh prikazano določeno zemljišče na karti. Večje kot je merilo, bolj podrobna oziroma natančnejša je topografska karta.

Kaj so topografski znaki?

Za kartografske znake je značilno, da so vrsta dogovorjenih znakov, ki ponazarjajo najrazličnejše terenske objekte ter pojave. Morajo biti prilagojeni merilu ter seveda tudi samemu merilu karte in pojasnjeni tudi v njeni legendi.

Poznavanje kartografskih znakov je torej osnova branja zemljevidov. To je v resnici kot abeceda za branje karte.

Kaj opisujemo z besedo relief?

Z izrazom relief pa opisujemo vertikalne ter horizontalne dimenzije površja oziroma oblikovanost nekega terena. Na topografski karti je relief prikazan s pomočjo tako imenovanih plastnic oziroma izohips, padnic, hipsometričnega barvanja ter senčenja.

Izohipse na topografskih zemljevidih točke povezujejo z enako nadmorsko višino.

Plastnice oziroma izohipse so torej črte, ki na kartah točke povezujejo z enako nadmorsko višino. Poznamo tri vrste takšnih črt. To so osnovne, glavne ter pomožne izohipse.

V isti kategoriji: