BRZDANJE INFLACIJE

Denarno  politiko  posamezne  države  vodi  centralna  banka,  v  nekaterih  državah  pa ministrstvo za finance oz. državna zakladnica (treasury).Centralna banka je institucija, ki ne  zasleduje  profitnega  motiva,  temveč  narodno  gospodarske  interese.  Razlika  med centralno banko in drugimi bankami je v tem, da centralna banka izdaja bankovce, čeprav tudi pri tem najdemo izjeme. Za centralno banko pravimo, da je banka bank in države. Njeni komitenti so lahko tudi druge pravne osebe, vendar kot denarna oblastna institucija ne sme dajati posojil podjetjem in posameznikom.

Namen delovanja centralne banke je doseganje končnega cilja, vendar se samega po sebi ne more uporabiti kot vodilo za vodenje denarne politike, saj so časovni odlogi med sprejetjem določenega ukrepa denarne politike in odzivom končnega cilja zelo dolgi. Poleg tega lahko centralna banka zagotovo vpliva le na instrumentalne spremenljivke. Zato tukaj igrajo  pomembno  vlogo  indikatorji  in  bližnji  cilji  denarne politike, ker najhitreje zagotavljajo informacije o učinkovitosti delovanja denarne politike.  Pri tem je dobro vedeti, da je končni cilj z instrumentalnimi spremenljivkami povezan na nepredvidljiv način in ta zveza (transmisijski mehanizem) je nepredvidljiva. Upoštevati je potrebno, da so bližnji cilji v vzročnem razmerju s končnimi cilji, saj predstavljajo  nekakšen »taktičen«  končni  cilj,  na  katerega  centralna  banka  vpliva kratkoročno;  da  so  na  razpolago  statistični  podatki  o  ciljnih  spremenljivkah;  da  ima centralna banka pri politiki bližnjega cilja možnost vplivati na pričakovanja javnosti in na njeno zaupanje v napovedane cilje ter da je najprej potrebno določiti končni cilj, nato pa bližnjega, ki vodi k doseganju končnega cilja. Kombinacije se razlikujejo od države do države, odvisno od njene razvitosti, finančnih trgov, zgodovine in podobno. Nekatere države vodijo podobno, če ne enake denarne politike, kar omogoča medsebojno primerjavo učinkovitosti ukrepov denarne politike. Strategija denarne politike je  na  daljši  rok  veljaven  dokument,  s  katerim  centralna  banka  z  uporabo  svojih instrumentov sledi svojim bližnjim ciljem. Končni cilj je navadno določen z zakonom.

V isti kategoriji: