V čem se dodatno zavarovanje razlikuje od dopolnilnega?

Dodatno zavarovanje (http://dopolnilnozavarovanje.si/kaj-je-dodatno-zdravstveno-zavarovanje.html) je pogovorno poimenovanje dopolnilnega zavarovanje. Dodatno zavarovanje zavarovancem nudi še dodatne ugodnosti pri zdravljenju.dodatno-zavarovanje Dodatno zavarovanje krije razliko doplačila med celotno ceno zdravstvene storitve in vrednostjo, ki jo krije obvezno. Naj razložim na primeru: Če zdravstvena storitev stane 500 evrov, obvezno zavarovanje pa krije samo 350 evrov, bo dodatno zavarovanje pokrilo preostanek stroškov, v tem primeru 150 evrov.

Se pravi tistim, ki imajo sklenjeno dodatno zavarovanje ni potrebno doplačevati zdravstvenih storitev, zdravil in medicinsko-tehničnih pripomočkov, in tako nimajo nobenih skrbi s previsokimi stroški zdravstvenih storitev, zdravil in medicinsko-tehničnih pripomočkov (npr.: očesni pripomočki, nujni reševalni prevozi, zdravila na recept…), dokler vrednost le-teh ne preseže najvišje priznane vrednosti. Zakon natančno določa, obseg kritij določenih zdravstvenih storitev, ki jih krije obvezno zavarovanje in kakšen je delež, ki ga poravna dodatno zavarovanje.

Dodatno zavarovanje se lahko sklene na zavarovalnicah ali pa kar preko interneta. Minimalno trajanje zavarovanja je eno leto. Po končanem letu se lahko brez dodatnih stroškov in s trimesečnim odpovednim rokom zavarovanje odpove ali pa se zamenja zavarovalnico. Če se dodatno zavarovanje sklene več kot en mesec po odpovedi predhodnega zavarovanja, bo nastopila trimesečna čakalna doba, kar pomeni, da mora zavarovanec tri mesece plačevati vse stroške doplačil za zdravstvene storitve, zdravila in medicinske pripomočke.

https://www.youtube.com/watch?v=0GYs7PqPdTQ

Dodatno zdravstveno zavarovanje je neveljavno, če zavarovanec nima sklenjenega osnovnega zdravstvenega zavarovanja, saj dodatno samo dopolnjuje obveznega in tako ne mora delovati brez njega. Dodatno zavarovanje seveda ni nujno je pa priporočljivo, saj tako zmanjšamo skrbi in stroške zdravstvenih storitev, oziroma stroškov s tem sploh nimamo.

Dodatno zdravstveno zavarovanje je priporočljivo, da sklenejo vsi, ki so postali zavezanci za doplačila. To je na primer ob prvi zaposlitvi, ob izgubi dijaškega ali študentskega statusa in pa če ste študent star nad 26. let. Študentje ali dijaki, ki ponovno pridobijo status lahko zavarovanje zamrznejo, to pomeni, da jim zavarovanja v tem obdobju, ko imajo status, ni potrebno plačevati.

V isti kategoriji: